Valitettavasti käyttämäsi selain on vanhentunut, eikä sivusto luultavasti näy ja toimi oikein. On korkea aika päivittää selain.

Sivusto edellyttää toimiakseen, että JavaScript on sallittu selaimen asetuksissa.

Yhteistyöllä varmistamme, että meillä on loistava tulevaisuus.

Aarne Martikainen
johtoryhmän jäsen
ISS palvelut

Tyytyväinen ja sitoutunut henkilöstö on ISS:n tärkein pääoma ja liiketoimintastrategian perusta. Menestyksekäs ja asiakkaan tarpeet täyttävä palvelu edellyttää vahvaa panostusta henkilöstön hyvinvointiin, ammattimaisuuteen ja kykyyn palvella asiakasta. Henkilöstön työterveyden, -turvallisuuden ja -kyvyn varmistaminen on keskeinen osa ISS:n johtamista ja päivittäistä toimintaa.

1.1 ISS lyhyesti

ISS vastaa asiakkaittensa tarpeisiin kiinteistöjen koko elinkaaren ajan alkaen suunnittelusta ja rakennuttamisesta ja jatkuen kiinteistöjen käytön aikaisiin ylläpito- ja käyttäjäpalveluihin. ISS:n tavoitteena on huolehtia kokonaisvaltaisesti yhä laajemmista ja vaativammista palvelukokonaisuuksista, jolloin asiakkaat voivat vapauttaa omia voimavarojaan ja keskittyä omaan ydintoimintaansa. ISS toimii valtakunnallisesti noin 230 kunnassa ja työllistää lähes 12 000 työntekijää. Pääkonttori sijaitsee Vantaalla. ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka toimii yli 50 maassa.

ISS toimii valtakunnallisesti noin 230 kunnassa ja työllistää lähes 12 000 työntekijää.

ISS:n palvelut

ISS tarjoaa asiakkailleen palveluita yksittäispalveluista integroituihin kokonaispalveluratkaisuihin.

Kiinteistöpalvelut

  • Kehitämme ja ylläpidämme kokonaisvaltaisesti kiinteistöjen toimintakykyä ja arvoa niiden käyttöönotosta yllä- ja kunnossapitoon. Palvelumme kattavat kiinteistön koko elinkaaren rakennuttamisesta ylläpitoon ja vahinkosaneeraukseen.

Siivouspalvelut

  • Huolehdimme kiinteistöjen ja toimitilojen puhtaudesta ja viihtyvyydestä. Vahvuutenamme on vankka ammattitaito ja -osaaminen sekä työtapojen jatkuva kehittäminen.

Ruokailupalvelut

  • Tarjoamme monipuolisia lounas-, kokous-, edustus- ja kahvilapalveluita sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Maukas ruoka, viihtyisä miljöö ja uudistuva valikoima ovat keskeinen osa palvelua.

Turvallisuuspalvelut

  • Varmistamme asiakkaidemme toiminnan jatkuvuuden kartoittamalla, ennakoimalla ja estämällä mahdollisia poikkeustilanteita. Turvallisuusratkaisumme koostuvat teknisistä järjestelmistä, turvaverkko- ja vartiointipalveluista.

Tukipalvelut

  • Tukipalvelumme liittyvät kiinteästi asiakkaiden omiin tuotanto- ja palveluprosesseihin. Ne voivat vaihdella esim. toimiston tukipalveluista logistiikkapalveluihin.

Lue lisää ISS:n palveluista

Hyvä ilmapiiri kasvaa pienillä teoilla.

Sirpa Hätönen
Monipalvelutyöntekijä
Kuopio

ISS Palveluiden toiminnan ja vastuullisuuden kannalta korostuvat erityisesti seuraavat asiat:

  1. Läpinäkyvä ja vastuullinen tapa toimia
  2. Henkilöstön hyvinvointi
  3. Asiakkaiden yritysvastuutavoitteiden tukeminen
  4. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

1.2.1 Läpinäkyvä ja vastuullinen tapa toimia

ISS panostaa voimakkaasti oman toimintansa vastuullisuuteen, läpinäkyvyyteen ja tasapuolisuuteen. Yhtiö on sitoutunut noudattamaan lakeja ja asetuksia sekä omalle toiminnalleen asettamia vastuullisuuskriteerejä. ISS vastustaa harmaata taloutta ja korruptiota.

ISS:n strategiana on tuottaa palvelut mahdollisuuksien mukaan omana tuotantona tai tarvittaessa yhteistyössä valikoitujen alihankkijoiden ja toimittajien kanssa. Näin kontrolli ja vaikutusmahdollisuudet kokonaistoimintaan ja tilaajaketjuun pysyvät mahdollisimman suurina.

ISS vastustaa harmaata taloutta ja korruptiota.

1.2.2 Henkilöstön hyvinvointi

ISS on palveluntuottaja, jonka kilpailukyky syntyy osaavien työntekijöiden ammattitaidosta. Siksi henkilöstön terveys, turvallisuus ja työkyky ovat ensiarvoisen tärkeitä, ja niiden turvaaminen on keskeinen osa ISS:n johtamisperiaatteita.

ISS:n henkilöstöstrategia perustuu hyvään henkilöstöjohtamiseen, henkilöstön osaamisen, motivaation ja hyvinvoinnin kehittämiseen sekä siihen, että oikeat ihmiset toimivat oikeilla paikoilla. Hyvä esimiestyö on keskeistä myös henkilöstön sitoutuneisuuden ja motivaation lisääjänä. Henkilöstölle pyritään tarjoamaan alan paras tuki ja parhaat toimintaedellytykset onnistua työssään: ISS:n tavoitteena on olla alan halutuin työpaikka.

Lue lisää henkilöstövastuustamme.

Hyvä esimiestyö on keskeistä henkilöstön sitoutuneisuuden ja motivaation lisääjänä.

1.2.3 Asiakkaiden vastuutavoitteiden tukeminen

ISS:n palveluilla on suora yhteys asiakkaidensa yritysvastuutavoitteisiin ja niiden toteutumiseen. ISS suunnittelee ja toteuttaa asiakkailleen kiinteistön ylläpito-, siivous-, ruokailu-, turvallisuus- ja tukipalvelut niin, että ne parantavat asiakkaiden mahdollisuuksia toimia vastuullisesti.

Lue lisää palveluistamme.


1.2.4 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

ISS:n lähes 12 000 työntekijää mahdollistavat turvalliset, terveelliset ja siistit toimitilat ja kiinteistöt yrityksille ja julkisille organisaatioille. ISS:n työn kädenjälki näkyy suomalaisten arjessa maanlaajuisesti.

ISS on Suomen kolmanneksi suurin yksityinen työnantaja, joka tarjoaa työpaikkoja monipuolisesti eri ammatti- ja henkilöstöryhmille. ISS:llä on tärkeä rooli erityisesti maahanmuuttajien ja nuorten työllistämisessä. Lisäksi ISS on yksi suurimmista kesätyöpaikkoja tarjoavista yrityksistä koko maassa: ISS rekrytoi joka kesä noin 1 000 kesätyöntekijää eri puolilla maata.

ISS panostaa työntekijöidensä koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen. Omien työntekijöidensä kouluttamisella ja esimerkiksi ympäristötietoisuuden lisäämisellä ISS voi vaikuttaa 12 000 työntekijänsä ja heidän perheidensä ja läheistensä elämään.

Ekotehokkailla palveluratkaisuilla ISS auttaa kiinteistöjen energiankulutuksen ja jätemäärien vähentämisessä sekä kierrätyksen tehostamisessa. Näin ISS osaltaan tukee kansallisten ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista.

1 200 ISS tarjosi 1 200 kesätyöpaikkaa vuonna 2013.

ISS on vastuullinen valinta

ISS Palveluiden toiminta on perustamisestaan lähtien nojannut rehellisyyteen, vastuuseen, laatuun ja yrittämiseen. Nämä arvot toimivat edelleen ohjenuoranamme niin pitkäjänteisessä toiminnan suunnittelussa kuin arkipäivän teoissa.

Vastuullisuus työnantajana on meille tärkeää. ISS on Suomen kolmanneksi suurin yksityinen työllistäjä. Meillä on lähes 12 000 työntekijää ja toimimme maanlaajuisesti. Haluamme tarjota työntekijöillemme merkityksellistä ja mielekästä työtä, josta he voivat olla ylpeitä.

Ikäjohtaminen on yksi tämän päivän haasteista. Meille on tärkeää ylläpitää henkilöstömme työkykyä ja huolehtia, että työntekijämme siirtyvät oikea-aikaisesti eläkkeelle aikaisen työkyvyttömyyseläkkeen sijaan. Olemmekin systemaattisella työllä pystyneet nostamaan henkilöstömme keskimääräistä eläkeikää 60 vuodesta 63,3 vuoteen.

Menestyksekäs yritystoiminta on yhteiskunnallisen hyvinvoinnin perusta. Kannattava liiketoiminta luo puitteet liiketoiminnan toteuttamiselle kestävästi ja vastuullisesti. ISS:lle taloudellinen vastuu tarkoittaa sitä, että kannattava liiketoiminta luo hyvinvointia omistajille, henkilöstölle, asiakkaille ja ympäröivälle yhteiskunnalle mm. työpaikkoina, investointeina ja maksettuina veroina. 

Menestyksekäs yritystoiminta on yhteiskunnallisen hyvinvoinnin perusta.

Läpinäkyvä ja rehellinen tapa toimia on yksi menestyksemme kulmakivistä. Vältämme töiden ketjuttamista, jotta vaikutusmahdollisuutemme itse toimintaan ovat mahdollisimman suuret. Pyrimme solmimaan pitkäaikaisia kumppanuuksia tarkkaan valittujen toimijoiden kanssa, joiden arvot ja toimintamallit vastaavat vaatimuksiamme.

Haluamme auttaa asiakkaitamme heidän yritysvastuutavoitteidensa toteuttamisessa sekä vastuullisen toiminnan tukemisessa. Palveluratkaisuillamme pystymme vaikuttamaan asiakkaidemme toiminnan ympäristövaikutuksiin, tarjoamaan turvallisia, terveellisiä ja siistejä työympäristöjä, huolehtimaan henkilöstön terveellisestä ravitsemuksesta sekä varmistamaan toimipaikkojen turvallisuuden. Pystymme näin tuomaan asiakkaillemme myös merkittäviä taloudellisia säästöjä ja tukemaan liiketoiminnan kestävässä kasvussa.

Olemme kehittäneet pitkäjänteisesti ympäristöjohtamistamme; kesäkuussa 2013 ISS Palveluille myönnettiin ISO 14001 -ympäristösertifikaatti. Se kattaa kaikki tuottamamme kiinteistö- ja toimitilapalvelut valtakunnallisesti. Valitsemalla ISS:n kumppanikseen asiakkaamme voi varmistua, että materiaalihankinnoista ja palvelutuotannosta syntyvät ympäristövaikutukset on minimoitu ja niitä seurataan jatkuvasti.

Vastuullisuus on nykypäivän valinta. Se, joka hoitaa asiansa kestävästi ja vastuullisesti, on vahvempi ja kilpailukykyisempi kuin kilpailijansa. Me ISS:llä teemme arvokasta työtä paremman huomisen hyväksi. Tunnen ylpeyttä voidessani olla osa tätä tekemistä.

Vantaalla huhtikuussa 2014
Kari Virta
Toimitusjohtaja
ISS Palvelut Oy

Tämän raportin taloudelliset luvut sisältävät kaikki ISS:n Suomessa toimivat yhtiöt. ISS Palvelut Holding AB (Ruotsi) ja osakkuusyhtiö Opset eivät sisälly lukuihin. Raportoidut luvut sisältyvät ISS A/S konsernin julkaisemaan konsernitilinpäätökseen.


ISS Palvelut 2012 2013
Liikevaihto, milj. eur 555 534
Liikevoitto, milj. eur 34 37
Liikevoitto % 6,1 6,9
Työntekijämäärä vuoden lopussa 11822 11497
Keskimääräisen työpäivän pituus, tuntia 6,9 6,8
Kesätyöntekijöitä 1222 1200
Henkilöstökulut, milj. eur 338 329
Palkkojen osuus henkilöstökuluista, % 80 81
Maksetut palkat, milj. eur 271 266
Eläkekulut, milj. eur 47 46
 
 

Tammikuu

 

ISS mukana Vastuullinen kesäduuni 2013 -kampanjassa

ISS tuki Vastuullinen kesäduuni 2013 -kampanjaa myös vuonna 2013 ja noudattaa sen hyvän kesätyön periaatteita. Valtakunnallisella kampanjalla edistetään nuorten pääsyä työelämään. ISS työllistää vuosittain noin tuhat kesätyöntekijää.

 
 

Helmikuu

 

ISS:n ruokailupalvelut sai matkailu- ja ravintola-alan turvallisuuspalkinnon

ISS:n ruokapalvelut palkittiin vuonna 2013 Matkailu- ja ravintola-alan turvallisuuspalkinnolla. Palkintolautakunta kiitti ISS:n ruokailupalveluita siitä, että se on onnistunut luomaan kattavan toimintamallin, jossa on tunnistettu laaja-alaisesti ja ennaltaehkäisevästi toiminnassa olevat riskit ja turvallisuusuhat.

 
 

Maaliskuu

 

Luottamusmiehet puhuivat työturvallisuudesta

Vastuullinen yritys huolehtii työturvallisuudesta. ISS:n luottamusmiespäivillä 13. maaliskuuta 2013 puhuneet työmarkkinajohtajat korostivat ennaltaehkäisyä ja pitkäjänteisyyttä työturvallisuusasioiden kohentamisessa.

 

ISS osallistui WWF:n Earth Hour tempaukseen

ISS osallistui maailmanlaajuiseen Earth Hour -ilmastotapahtumaan ja kertoi samalla työntekijöilleen ja asiakkailleen energian järkevästä käytöstä niin työ- kuin yksityiselämässä. Omilla kulutusvalinnoilla voi vaikuttaa vuoden jokaisena päivänä.

 
 

Toukokuu

 

ISS maailman paras ulkoistamisten palvelutarjoaja

Kansainvälinen ulkoistamisammattilaisten järjestö IAOP valitsi ISS:n parhaaksi Global Outsourcing 100 -listalla. ”Kiitos siitä kuuluu kaikille 534 000 työntekijällemme”, pääjohtaja Jeff Gravenhorst sanoi.

 

ISS julkaisi ensimmäisen yritysvastuuraporttinsa

ISS panostaa oman toimintansa vastuullisuuteen, läpinäkyvyyteen ja tasapuolisuuteen ja raportoi yritysvastuustaan ensimmäisen kerran Global Reporting Initiativen (GRI) G3-raportointiohjeistusta soveltaen. Raportti julkaistiin 14.5.2014

ISS osallistui nuorten aikuisten työllistämiseen ja kouluttamiseen

ISS osallistuu aktiivisesti Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan kartoittamalla sen piiriin kuuluvat omat työntekijänsä. ISS kertoi työllistämismahdollisuuksistaan myös opiskelijoille Amiedun Avoimet ovet -tapahtumassa 22. toukokuuta 2013.

 

ISS esillä Ratkaisun paikka 2013 -yritysvastuutapahtumassa

ISS tapasi yritysvastuusta kiinnostuneita asiakkaita ja sidosryhmiä Helsingin Wanhassa Satamassa järjestettävässä Ratkaisun paikka -yritysvastuutapahtumassa. Tapahtuma tuo yhteen eri alojen ammattilaiset, jotka haluavat luoda yhä kilpailukykyisempää liiketoimintaa kestävien ja vastuullisten ratkaisujen kautta.

 
 

Kesäkuu

 

ISS:lle ISO 14001 -ympäristösertifikaatti

ISS Palveluille myönnettiin ISO 14001 -ympäristösertifikaatti kesäkuussa 2013. Se kattaa kaikki ISS:n tuottamat kiinteistö- ja toimitilapalvelut valtakunnallisesti.

 
 

Heinäkuu

 

ISS lahjoitti 4000 käsidesiä Helsinki Cupille

ISS kohdistaa vastikkeetonta tukea erityisesti lasten ja nuorten urheiluun. Kesätapahtumista tuettiin Helsinki Cupia, jolle ISS lahjoitti 4 000 pulloa käsien desinfiointiainetta. Vuonna 2013 Helsinki Cupiin osallistui 950 jalkapallojoukkuetta Suomesta ja maailmalta.

 
 

Elokuu

 

Naurua, riemua ja kauhunkiljahduksia Lintsillä

ISS:n työntekijät viettivät iloista perhepäivää Linnanmäen huvipuistossa lauantaina 31. elokuuta 2013. Mukaan hauskanpitoon oli saapunut 6 000 työntekijää ympäri Suomea.

 

ISS ja amikset Dialogiin paremman työelämän puolesta

ISS lähti mukaan Dialogi-hankkeeseen, jossa selvitään ammattiin opiskelevien työelämään liittyviä asenteita ja toivomuksia. Hankkeen tärkeänä päämääränä on luoda vuoropuhelua ammattikorkeakouluopiskelijoiden ja heidän tulevien työnantajien välille.

 
 

Syyskuu

 

ISS Ilmastokumppanit-verkostoon

ISS liittyi elinkeinoelämän ja Helsingin kaupungin Ilmastokumppanit -verkostoon allekirjoittamalla ilmastositoumuksen, jossa nimetään kumppanin ilmastotavoitteet ja keinot ilmastomuutoksen hillitsemiseksi. Palveluillaan kumppanit edesauttavat ilmastoystävällisten tekojen laajenemista oman organisaationsa ulkopuolelle.

 
 

Lokakuu

 

Energiaseminaari asiakkaille

ISS järjesti energiansäästöviikolla asiakkailleen Energiaseminaarin tulevista kiinteistöjen energiatehokkuuden vaatimuksista sekä niiden merkityksestä kiinteistön ylläpitopalveluissa. Asiaa valottivat muun muassa eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Mauri Pekkarinen ja Aalto-yliopiston kiinteistöliiketoiminnan professori Seppo Junnila.

 

ISS mukana energiansäästöviikossa

ISS osallistui energiansäästöviikkoon viidettä kertaa. Henkilöstöä kannustettiin tarkkailemaan omaa energiankulutustaan eri näkökulmista. Myös asiakasyrityksiä innostettiin mukaan viikon viettoon.

 
 

Marraskuu

 

ISS mukaan myös Varsinais-Suomen Yrityskylään

Varsinais-Suomen Yrityskylässä kuudesluokkalaiset saivat tilaisuuden tutustua ISS:n ruokailupalveluihin työskentelemällä päivän ravintolapäällikkönä, tarjoilijana, kassatarjoilijana tai vuoropäällikkönä. ISS oli mukana myös valtakunnallisesti kiertävässä yrityskylässä sekä Helsingin ja Itä-Suomen Yrityskylissä.

 
 

Joulukuu

 

Joulupuu-keräys Vantaan, Oulun ja Turun toimipisteissä

ISS oli mukana Nuorkauppakamareiden Joulupuu-kampanjassa. ISS:n Vantaan, Oulun ja Turun toimipisteissä kerätyt lahjat toimitettiin paikallisen sosiaaliviraston kautta lapsille, jotka muuten olisivat jääneet ilman joulupukin tuomisia.